FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

پروموت

هدف از این بخش فراهم‌سازی زمینه‌ی رهبری برای بانوانی‌ست که سال‌های سال از حقوق و امتیازات زنانه شان محروم بودند. دانشگاه افغانستان با درک این مسله آموزش‌های رهبری برای بانوان را فراهم کرده است، که ضمن آموزش‌های اختصاصی برای آنانی‌که می‌آموزند، شرایط کاریابی در بیرون را نیز فراهم کرده است. کسانی‌که در این کورس آموزش می‌بینند همه بانوان اند.

TOP