FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

روزنامه نگاری و مطالعات رسانه

این بخش به خلاقیت دانشگاه افغانستان، به همکاری روزنامه‌نگاران سرشناس و اساتید مطرح ژورنالیسم به وجود آمده است. مواد درسی آن در سه حوزه تدوین شده است. حوزه اول نویسندگی و تحلیل شامل، خبرنویسی، گزارش نویسی، مصاحبه، ویراستاری و مدیریت اخبار می‌شود. حوزه دوم شامل، عکس‌برداری، فیلم‌بردای، تدوین، گویندگی و فن بیان می‌شود. حوزه سوم شامل نقد خبر، تحلیل محتوا و پژوهش در رسانه می‌شود که از دید انتقادی تدریس می‌شود.

TOP