FORGOT YOUR DETAILS?

نشرات

حقوق

دانشجویانی‌که رشته‌ی حقوق را فرا می‌گیرند، می‌توانند از مناسبات قدرت و چگونگی ارتباط نهادهای داخلی سر دربیاورند. هم چنان می توانند نوعیت نظام سیاسی را با توجه به قانون اساسی بفهمند و از حقوق و امتیازات خودشان نسبت به دولت و از دولت نسبت به خودشان آگاهی به‌دست آورند. هم‌چنان می‌توانند در نهادهای عدلی و قضایی به کشورشان خدمت نمایند. موارد قابل مطالعه در این رشته این‌ها اند:

 

 

 • نظریه‌های حقوقی؛
 • مکاتب حقوقی؛
 • قانون اساسی؛
 • حقوق مدنی؛
 • حقوق بشر؛
 • حقوق جزا؛

 

 

 • حقوق خانواده؛
 • حقوق کار؛
 • حقوق محیط زیست؛
 • حقوق تجارت؛
 • حقوق اداری؛
 • حقوق اسلامی؛

 

TOP
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort kayseri escort konya escort konya escort malatya escort malatya escort erotik film izle